آية الكرسي يكي از آيات قرآن است كه در عظمت آن بسيار نگاشته اند. برخي از معجزات بزرگ اين آيه شريف در پي مي‌آيد:

اگه دنبال برآورده شدن حاجات شرعی و علمی  یا دنبال شغل و کار هستید حتما نرم افزار ختم آیت الکرسی بطریقه ده وقف را دانلود کنید.

-آیت الکرسی

-خواص آیت الکرس بطریقه ده وقف

-تنظیمات

– درباره ما

screenshot_2016-10-25-14-46-50 screenshot_2016-10-25-14-47-02 screenshot_2016-10-25-14-47-10 screenshot_2016-10-25-14-51-44

 با وارد کردن ایمیل و نام و نام خانوادگی دانلود کنید(رایگان).

رایگان – خرید