قابیل و هابیل
موسی و بنده‌ی نیکوکار
اصحاب کهف
ذوالقرنین
قارون
سلیمان و ملکه‌ی سبأ
اصحاب فیل
هاروت و ماروت
صاحب دو باغ
صاحب دو قلب
لقمان حکیم
راز پیراهن
أصحاب القریه
گاو بنی‌اسراییل
عزَیر
اصحاب الأخدود

دانلود