پیام رهبرانقلاب به پنجاه و یکمین نشست سالانه اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان اروپا:

حجت بر شما تمام است. انتظار از شما عزیزان کاری بیش از خودسازی علمی و دینی و اخلاقی است؛ انتظار آن است که بر محیط پیرامونی خود اثر گذارید و بر رهروان راه خدا با گفتار و عمل خود بفزائید.

 

Message leader of the fifty-first annual meeting of the Union of Islamic Organizations of Europe:
Proof is upon you. Waiting for your loved ones more than scientific and religious and moral self is the expectation that builds effect on their environment and on their speech and action Bfzayyd followers of God.