دعاي شرف شمس كه امروزه رواج يافته در علوم غريبه بدان توصيه شده است اما بايد دانست كه اين دعا در هيچ يك از كتب روايي نيامده و از جهت سند نمي توان آن را به معصومين عليهم السلام منسوب كرد. پس از توجه به اين نكته مهم بايد پيرامون كيفيت و زمان نوشتن آن نكاتي را عرض كنم كه در ادامه بدان اشاره مي شود. متاسفانه ديده شده كه افراد نا آگاه با ديدن ظاهر اشكال شرف شمس فقط مشابه آن را حكاكي مي نمايند و توجهي به جهت نوشتن و آداب آن نمي كنند.

در مورد زمان نوشتن اين دعا بايد دانست كه مي توان در طول سال آن را نوشت اما بهترن زمان آن روز ۱۹ فروردين ماه هر سال شمسي است كه سبب مي شود آثار آن بيشتر گردد. علامه حسن زاده آملی ( حفظه الله ) مي نويسد :

چون شمس در هر دوره به حرکت خاصه خود به ۱۹ حمل رسد، و آن در هر سال شمسی مطابق با ۱۹ فروردین ماه شمسی خواهد بود، در آن یک شبانه روز ، حروف عالیات شرف شمس را که هفت و سیزده اند ، بر نگین انگشتری حک کنند.و چنان انگشتری مزین به شرف شمس را نزد خواص شرفی خاص است .دروس هیئت و سایر رشته های ریاضی ج۱-ص۷۱٫