– مسئله‌ی «استقلال» هم که من گفتم، خیلی مهم است. حالا همین مسئله‌ی ۲۰۳۰ -این قضیّه‌ی سند ۲۰۳۰- از همین قبیل است؛ این مسئله‌ی استقلال است. حالا بعضی‌ها می‌آیند میگویند آقا، مثلاً فرض کنیم ما تحفّظ داده‌ایم یا گفته‌ایم فلان‌چیزش را قبول نداریم؛ نه، بحث سر اینها نیست. فرض کنیم در این سند، هیچ‌چیز واضح بیّنی هم که مخالف با اسلام باشد وجود نداشته باشد -که البتّه وجود دارد؛ آنهایی که خیال میکنند ما گزارش درست نگرفته‌ایم؛ نه، گزارشهای ما گزارشهای درستی است- حرف من این است که نظام آموزشی کشور نباید بیرون کشور نوشته بشود؛ حرف من این است. شما میگویید این مثلاً فرض کنید خلاف اسلام ندارد؛ داشته باشد یا نداشته باشد، اینجا ایران است، اینجا جمهوری اسلامی است، اینجا یک ملّت بزرگند. نظام آموزشی ما را چهار نفر در یونسکو یا سازمان ملل یا فلان‌جا بنشینند بنویسند؟ چرا؟ این همان مسئله‌ی استقلال است. استقلال ابعادش تا اینجاها است.
– مسئله‌ی «نفی نظام سلطه» جزو کلیدواژه‌های اصلی‌ است،

– مسئله‌ی «آزادی» جزو کلید‌واژه‌های اصلی‌ است؛ آزادی را درست باید تبیین کنید.

– مسئله‌ی «عدالت» جزو کلیدواژه‌های اصلی ا‌ست؛ و از‌این‌قبیل.

 اینها را باید تبیین کنید.

 

 

******

درباره مجوز آتش به اختیار برای افسران جنگ نرم

از نکات مهم سخنان امروز (۹۶/۳/۱۷) مقام معظم رهبری در جمع دانشجویان این بود که ایشان در شرایطی که دستگاه های مرکزی فکری، فرهنگی و سیاسی دچار اختلالند، به افسران جنگ نرم  مجوز دادند که برای غلبه دادن به #گفتمان_انقلاب، به صورت #آتش_به_اختیار عمل کنند!

ایشان یک مثال هم در این خصوص میزنند و میفرمایند «اینکه در وضعیتی که ما این‌همه مسائل مهم فرهنگی در کشور داریم، حالا فرض کنیم فلان آهنگ قبل افطار پخش بشود یا نشود، این می‌شود مسئله‌ی اصلی، نامه‌نگاری می‌کنند، این پیداست این دستگاه اختلال پیدا کرده، مسئله‌ اصلی را از فرعی تشخیص نمی‌دهند. وقتی این‌جوری دستگاه های مرکزی اختلال دارند، آن‌وقت اینجا شما آتش به اختیارید»؛ قطعاً این آتش به اختیاری به معنی خروج از چارچوبهای #قانون و #ادب نیست، بلکه به این معنی است که در مواردی که دستگاه ها دچار اشتباه هستند یا اصل و فرع را تشخیص نمیدهند، نباید افسران جنگ نرم منتظر بمانند تا مقام معظم رهبری به مسائل ورود کنند و بعداً ایشان شروع به حرکت نمایند. مسلماً افسران جنگ نرم برای این که از فرمان آتش به اختیار مقام معظم رهبری به خوبی استفاده کنند، باید به دنبال #آرمانگرایی از طریق شناخت صحیح منظومه فکری و رفتاری امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، نگاه #واقعبینانه به مسائل کشور، منطقه و جهان همچنین #برآورد_مناسب از ابعاد واکنشها، بازخوردها و نتایج احتمالی گفتارها و رفتارهای خود باشند.