دانلود

مروری کوتاه بر زندگاني امام صادق عليه ‏السلام
نقش امام صادق(ع) در گسترش اسلام
داستان هارون مكی
خلفا وامام صادق(ع)
رابطه نسبي امام صادق(ع) با ابوبکر
مذهب جعفری
مذهب شیعه چرا مذهب جعفری نامیده شد؟
امام صادق (علیه السلام) در نگاهی گذرا
مناظره ابوحنيفه و امام صادق (عليه السلام)
عطوفت و مهربانى امام صادق(ع)
نمونه ای از سیره امام صادق(ع)
چرا از فرصت ها استفاده نکرد؟

قابلیت نرم افزار : نغییر فونت – اشتراکگذاری- جستجو و……

کانل ما:

https://telegram.me/manavim