دانلود

 

صله­ ی رحم
نعمت
الگوی مناسب
سکوت
بزرگان استقامت
شهداء
زبان
سوگند های قرآنی
استجابت دعا
روزی
الْوَالِدَیْن‏ احساناً
قیامت و زنده شدن مردگان

قابلیت: تغییر فونت- اشتراک گذاری-تغییرفاصله بین خطوط و بزرگنمایی

کانل ما:

https://telegram.me/manavim/583